EUROAVIA Oostende vzw is gegroeid uit de feitelijke vereniging OASA (Ostend Aviation and Space Association) die een heel succesrijk verleden kent. Op een bepaald moment verdween deze vereniging uit het Oostendse studentenlandschap, een heel spijtige zaak. Daarom besloten twee enthousiaste studenten in 2009 OASA nieuw leven in te blazen. In het eerstvolgende academiejaar was het zover: OASA was herboren! 2010-2011 was een boeiend jaar met veel verrassingen en tal van activiteiten voor onze bijna 60 leden. Er was voor elk wat wils.

Nu ging alles snel. Wegens het geslaagde eerste jaar en het welbevinden van onze leden werd er besloten om OASA aan te sluiten bij de internationale vereniging EUROAVIA. Dit is dè Europese associatie voor luchtvaartstudenten. Met een totaal van ongeveer 1800 leden is de vereniging present in 36 steden in 17 Europese landen. Het heeft als hoofddoel het contact tussen de studenten en de luchtvaartindustrie te bevorderen. Het biedt meer mogelijkheden om activiteiten -en dan vooral internationale activiteiten- te organiseren. Na de goedkeuring op het AMEAC congres van EUROAVIA te Dresden werd OASA omgedoopt naar een vzw, EUROAVIA Oostende vzw. Vanaf dat moment beloofde het alleen nog maar beter te worden. 2011-2012 werd eveneens enorm boeiend en was een EUROAVIA jaar om van te snoepen: Een symposium, verschillende lezingen, 2 fuiven, een bezoek aan Brussels Airlines, uitstap naar Le Bourget, bezoek aan kleine brogel, enz. De trip naar Hamburg met een uniek bezoek aan Airbus werd een schitterende afsluiter.

Op dit ogenblik is het nieuwe bestuur druk bezig met te brainstormen over het komende jaar. Maar vooral willen we meer bieden. We hebben namelijk het voorrecht dat onze campus een unieke luchtvaartopleiding aanbiedt waardoor er heel wat lucht- en ruimtevaart geïnteresseerden in ons midden zijn. Dit verdient een speciale plaats die we graag invullen. Lucht- en ruimtevaart begint voor velen onder ons op school, maar daar stopt het niet. Wij gaan verder en willen jullie laten kennismaken met diezelfde boeiende wereld buiten het schooldomein. Zo nodigen we regelmatig interessante sprekers uit die onze kennis zullen aanscherpen en de nodige wijsheid willen overbrengen. Wij zijn van mening dat lucht- en ruimtevaart meer om het lijf heeft dan enkel vlieg- en ruimtevaarttuigen. We bezoeken met EUROAVIA Oostende onder andere spektakels zoals prestigieuze airshows waar stuntpiloten het beste van zichzelf geven. We brengen de mensen en de technologie die letterlijk boven ons hoofd hangt tot bij jullie. Het is de bedoeling om een tipje van de sluier van de bedrijfswereld op te lichten waar voor velen onder ons de toekomst ligt te wachten. We maken kennis met de verschillende aspecten van de lucht- en ruimtevaart industrie. Onze krachten worden gebundeld om dit alles mogelijk te maken, EUROAVIA geeft ons ongetwijfeld een extra dimensie! EUROAVIA Oostende probeert zijn steentje bij te dragen aan de wetenschap en technologie in een sector die nood heeft aan jonge, ambitieuze mensen.

“Aeronautics is neither an industry, nor a science. It is a miracle.”

I. Sikorsky

 

EUROAVIA Oostende vzw

 

Internationale Events

Fly-in's: Dit is een week door een lokale groep georganiseerd in het buitenland, aangevuld met bedrijfsbezoeken, culturele evenementen, workshops,...

Symposia: Deze worden georganiseerd door een lokale groep, in samenwerking met een universiteit of een andere vereniging. Dit is steeds technisch georiënteerd en heeft als doel studenten te laten samenwerken in teamverband rond een onderwerp en via lezingen en bezoeken kennis te verwerven.

Design Workshop: Dit houdt in dat je in een Europees team werkt aan een concreet lucht- of ruimtevaartproject.

Formation Workshop: Dit is het grote internationale trainingsevenement van EUROAVIA. In de Formation Workshop wordt de kennis van de vorige generatie studenten overgedragen om zo de kwaliteit van de EUROAVIA groepen op peil te houden. Meer bepaald gaat het over het organiseren van internationale activiteiten, leden werven, leiderschap, mensen motiveren, fondsenwerving, communicatie,...

AMEAC en EMEAC: De jaarlijkse vergadering en de verkiezingsmeeting voor de nieuwe International Board.

Airshow presences: Deze zorgen ervoor dat EUROAVIA een stand heeft op belangrijke Europese airshows.