Fly-in's: Dit is een week door een lokale groep georganiseerd in het buitenland, aangevuld met bedrijfsbezoeken, culturele evenementen, workshops,...

Symposia: Deze worden georganiseerd door een lokale groep, in samenwerking met een universiteit of een andere vereniging. Dit is steeds technisch georiënteerd en heeft als doel studenten te laten samenwerken in teamverband rond een onderwerp en via lezingen en bezoeken kennis te verwerven.

Design Workshop: Dit houdt in dat je in een Europees team werkt aan een concreet lucht- of ruimtevaartproject.

Formation Workshop: Dit is het grote internationale trainingsevenement van EUROAVIA. In de Formation Workshop wordt de kennis van de vorige generatie studenten overgedragen om zo de kwaliteit van de EUROAVIA groepen op peil te houden. Meer bepaald gaat het over het organiseren van internationale activiteiten, leden werven, leiderschap, mensen motiveren, fondsenwerving, communicatie,...

AMEAC en EMEAC: De jaarlijkse vergadering en de verkiezingsmeeting voor de nieuwe International Board.

Airshow presences: Deze zorgen ervoor dat EUROAVIA een stand heeft op belangrijke Europese airshows.